Stichting Vispoort

Naam:
Stichting Vispoort
RSIN:
856041919
Contact:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoekadres:
Voltaweg 3, 4382NG,Vlissingen (woensdag van 10:00 – 11:30)
Postadres:
Lunenburg 15, 4385ER, Vlissingen
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon:
06-44 632 786 (woensdag van 10:00 – 12:00)
Bankrekening:
NL75 RABO 0179 1202 63

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

 • Het zijn van een plek van hoop waar de kwetsbare medemens in nood een plek van liefde, vrede en veiligheid vindt.
 • Het bieden van hulp aan de kwetsbare medemens in nood op drie niveaus: steun, ontwikkeling en maatschappij hervorming.
 • Het bieden van praktische steun door het vertrekken van eerste levensbehoeften aan de kwetsbare medemens in nood.
 • Het bieden van emotionele en geestelijke steun aan de kwetsbare medemens in nood.
 • Het ontwikkelen, sterken en financieel onafhankelijk maken van de kwetsbare medemens in nood door het nodige te bieden, mede door doorverwijzing.
 • Het streven naar verandering van de maatschappelijke omstandigheden en structuren die de afhankelijkheid van de kwetsbare mens veroorzaakt in stand houdt of vergroot.
 • Het goede nieuws van het Koninkrijk van God dichtbij de mensen brengen.
 • Het opbouwen en faciliteren van een netwerk van Christelijke hulpverlening partijen.
 • Het samenwerken met, doorverwijzen naar en een eenheid vormen met Christelijke hulpverlening partijen.
 • Het in contact brengen van de kwetsbare medemens in nood met de van toepassing zijnde samenwerkingspartners.
 • Het toerusten van het lichaam van Christus om missionair diaconaal te zijn.

De bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Vispoort bestaat uit:

Voorzitter:
De heer K. Verkerke
Secretaris:
Mevrouw I. Vrolijk
Penningmeester:
Mevrouw J. in ’t Anker
Lid:
Mevrouw B. Nievaart

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de instelling ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.

Activiteiten

In 2017 zijn er bijeenkomsten van Platform Vispoort geweest, elke week (behalve tijdens de basisschoolvakanties) is er het Project Basisvoedsel en Inloophuis geweest en we hebben input geleverd in het missionair diaconaal centrum "Het Koningshuis". Een van de hoogtepunten was het uitdelen ca. 150 van kerstpakketten in samenwerking met alle kerken aangesloten bij de Stadskerk Vlissingen.

Een financiële verantwoording

De jaarrekening over 2017 ziet er als volgt uit:

Balans:

5 balans jaarrekening 2018

 

Staat van Baten en Lasten:

6 staat van baten en lasten jaarrekening 2018

Specificatie Lasten:

bl3 specificatie lasten jaarrekening 2018

 

Het beleid van Stichting Vispoort is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Met name door de geestelijke, emotionele en praktische ondersteuning van de kwetsbare medemens in nood, heeft Stichting Vispoort geen winstoogmerk. Bij ontbinding wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Stichting Vispoort werft gelden vanuit giften particulieren en derden, bijdrage kerken, collectes in kerken en vergoedingen voor spreekbeurten.

Voor het beloningsbeleid zie hierboven. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De penningmeester voert de administratie van Stichting Vispoort en beheert de inkomsten en het vermogen van Stichting Vispoort.