Stichting Vispoort

Stichting Vispoort is een Christelijke hulpverleningsorganisatie die ondersteuning biedt op praktisch, emotioneel en geestelijk gebied. Vispoort is een plek van hoop waar liefde, vrede en veiligheid gevonden kan worden.

In de week van 25 april tot en met 6 mei is het mei vakantie. Op woensdag 27 april en 4 mei is het project basisvoedsel en inloophuis gesloten. Op woensdag 11 mei zijn jullie weer van harte welkom.

We wensen jullie allemaal Gods zegen toe!