"De wereld is een gevaarlijke plek, niet vanwege hen die kwaad doen, maar vanwege hen die het kwaad aanschouwen en niets doen”

- Albert Einstein

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het basisvoedsel kun je direct doorlopen naar de info-tafel. Je krijgt dan een intake gesprek, het is fijn als je een recent bewijs van je inkomen bij hebt.

Wanneer je het bewijs van inkomen niet bij hebt, kun je dat de eerstvolgende keer meenemen. Je krijgt ook de eerste keer dat je komt een pakket voedsel mee.

We hebben de inkomens gegevens alleen nodig voor de beoordeling, deze gegevens bewaren we niet.

De volgende keer dat je komt, kun je aan de info-tafel de uitslag horen en als je in aanmerking komt, kom je op de lijst van cliënten en ontvang je een pasje met je naam en je inschrijfnummer erop.

Dit pasje moet je elke keer bij hebben en aan de uitgifte tafel laten zien om voedsel mee te kunnen krijgen.

Wanneer je inkomen wijzigt, dien je de eerstvolgende keer het bewijs van je gewijzigde inkomen mee te nemen. Periodiek doen we vanuit het project een toets op inkomen.