Door elkaar te leren kennen ontstaat vertrouwen en door van elkaar te horen zien we mogelijkheden tot samenwerking

Ieder Christelijk initiatief, project, stichting, bedrijf etc. dat zich richt op Vlissingen, dezelfde doelstelling heeft en de werkwijze van het platform Vispoort onderschrijft en zich hiervoor wil inzetten kan zich aanmelden om partner te worden van Platform Vispoort. We vinden het daarbij belangrijk dat we als partners elkaar en elkaars roeping erkennen in het Koninkrijk van God. Ook vinden we het belangrijk dat de partners de kerken in Vlissingen waarmee we duidelijk willen samenwerken erkennen.
Wanneer je partner van het Platform wilt worden, neem dan contact met ons op.

Sta Op Zorg, afdeling De Hoop ggz

Sta Op Zorg biedt christelijke verslavingszorg en volwassen ggz in Zeeland: o.a. behandeling van trauma, angst/stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en verslaving. Individuele behandeling, groepsbehandeling en toeleiding naar opname in De Hoop in Dordrecht.
www.staopzorg.nl

Met Gods Begeleiding

MGB is een christelijke hulpverlening organisatie, die aan mensen met psychische problemen ondersteuning biedt om een zelfstandig geestelijk en maatschappelijk leven te leiden.
www.mgbvlissingen.nl