Door elkaar te leren kennen ontstaat vertrouwen en door van elkaar te horen zien we mogelijkheden tot samenwerking

Vispoort faciliteert een netwerk genaamd Platform Vispoort. Op dat platform zijn we verbonden met een aantal andere Christelijke initiatieven zoals projecten, stichtingen en bedrijven met dezelfde visie in Vlissingen en omstreken. Hierdoor kunnen mensen voor specifieke ondersteuning worden doorverwezen naar, voor ons vertrouwde partijen.
Vispoort zoekt steeds naar samenwerking tussen deze initiatieven zodat ze elkaar versterken, op elkaar aan te sluiten en naar elkaar verwijzen Hierdoor ontstaat een sterk en breed netwerk.
Platform Vispoort wordt gedragen en gevormd door de deelnemers, het is een relationeel netwerk. Sturing aan het geheel wordt gegeven door het team Vispoort.