Samenwerking met partners

Vispoort faciliteert een netwerk genaamd Platform Vispoort. Op dat platform zijn we verbonden met een aantal andere Christelijke partners zoals projecten, stichtingen en bedrijven met dezelfde visie in Vlissingen en omstreken. Hierdoor kunnen mensen voor specifieke ondersteuning worden doorverwezen naar, voor ons vertrouwde partijen.

Samenwerking met de kerk

Vispoort is interkerkelijk en wil graag vanuit haar missionaire en diaconale karakter met de kerken samenwerken en samen missionair en diaconaal zijn. We willen vanuit en gedragen door de kerk in Vlissingen functioneren.

Vispoort kan gezien worden als een stuk invulling van de missionaire, diaconale kant van de kerk, de kerk die aanwezig is in en relevant is voor de maatschappij. De rol die de kerk kan spelen is de volgende:

  • Met mensen die bereikt worden een waardevolle relatie aangaan en opnemen in de gemeenschap. De kerk is gespecialiseerd in relaties, in het brengen en uitleven van de boodschap van Liefde.
  • Mensen die binnenkomen goed verzorgen, voeden en tot volwassenheid brengen.